Aligera grundades 2009. Sedan dess har verksamheten successivt utvecklats och i slutet av oktober 2016 bestod portföljen av 16 hel- eller samägda vindkraftverk med en total effekt om 38,5 MW och en årlig produktion om 104 GWh. Därutöver har Aligera även en ägarandel om cirka 20 procent i Slitevind AB, som har en egen produktion om cirka 150 GWh.

Innehav

Aligeras innehav består per den 30 november 2016 av 12 helägda och 4 delägda, varav 6,5 är belägna i prisområde SE3 och 8,5 i prisområde SE4. En av turbinerna är en Dansk Vestas V90 med en 2 MW turbin, två är danska Vestas V-100 med 2 MW turbiner, två är tyska Enercon E-82 med 2 MW turbiner, fyra och en halv är tyska Fuhrländer FL 2500 med 2,5 MW turbiner och fem och en halv är kinesiska Sinovel SL3000 med 3 MW turbiner.