Tredje kvartalet 2017
  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 9,9 (0) mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,4 (0) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -19,3 (0) mkr.
  • Egen produktion inklusive produktionsgarantier uppgick till 15,2 (16,9) GWh.

Resultat per aktie uppgick till -1,78 kr

För information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se