Som aviserats i pressmeddelande den 5e oktober har Aligera AB (publ):s dotterbolag, Aligera Holding AB (publ), inlett förhandlingar med en grupp av dotterbolagets större fordringsägare i syfte att nå en överenskommelse avseende dotterbolagets obligationslån för att säkerställa koncernens långsiktiga finansiering. Arbetet med omstruktureringen har fortsatt löpa sedan dess och en framtida omstrukturering kan komma att avse olika delar av koncernens kapitalstruktur, såsom villkor för obligationerna, nedskrivning av skuld under obligationerna, nyemission av aktier och/eller byte av skuld mot aktier.

Då dotterbolagets likviditetssituation är ansträngd har dotterbolaget beslutat att ställa in den kommande räntebetalningen för dotterbolagets obligationslån (ISIN: SE0005933231), som enligt obligationsvillkoren skall betalas den 7e november.

Vidare har dotterbolaget funnit att det vid utgången av det tredje kvartalet, 30e september, inte uppfyllde det finansiella åtagandet om lägsta kassaposition enligt obligationsvillkoren.

Dotterbolaget avser ansöka om dispens avseende den kommande räntebetalningen samt det finansiella åtagandet.

Under förutsättning att dotterbolaget inte betalar den kommande räntebetalningen, uppskattas dotterbolagets likviditet vara positiv under de kommande tre månaderna. Dotterbolagets likviditet bedöms därmed tillräcklig för att täcka löpande kostnader i verksamheten, samt kostnader som uppstår i samband med förhandlingarna med fordringsägarna och den kommande omstruktureringen.

För information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se