Marknaden för vindkraft lider fortsatt av låga elpriser. Bolagets arbete med att reducera kostnaderna har intensifierats och konkretiserats, med fokus på att balansera skuldsättningsgraden i förhållande till nuvarande och framtida intäktsnivåer. Syftet med de inledande förhandlingarna med de större obligationsinnehavarna är att försöka nå en överenskommelse för att säkerställa Aligera-koncernens långsiktiga finansiering.
Beroende av utfallet i dessa förhandlingar kan marknadsvärdet på Aligera AB:s aktier och marknadsvärdet på dotterbolaget Aligera Holding AB:s obligation påverkas.

För information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Jonas Sandberg
Tel: +46 (0) 701 800 500
E-post: jonas.sandberg@aligera.se