Aligera AB (publ):s helägda dotterbolag, Aligera Holding AB (publ), beslutade den 4e oktober 2017 att inleda förhandlingar med en grupp av dotterbolagets större obligationsinnehavare gällande dotterbolagets långsiktiga finansiella struktur.

För information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Jonas Sandberg
Tel: +46 (0) 701 800 500
E-post: jonas.sandberg@aligera.se