Andra kvartalet 2017
  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 11,8 (0) mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,3 (0) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -6,9 (0) mkr.
  • Egen produktion inklusive produktionsgarantier uppgick till 16,8 (16,9) GWh.
  • Innehavet i Slitevind AB är avyttrat.

För ytterligare information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Jonas Sandberg
Tel: +46 (0) 701 800 500
E-post: jonas.sandberg@aligera.se