Förtydligande avseende första beslutspunkten i bolagsstämmokommunikén;

- Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning, samt beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning.

Stockholm den 26e juli 2017

Jörgen Bender
Verkställande direktör

För ytterligare information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Jonas Sandberg
Tel: +46 (0) 701 800 500
E-post: jonas.sandberg@aligera.se