Vid årsstämma 2017-07-26 i Aligera AB beslöts bland annat följande;

- Bolagets fria kapital balanseras i ny räkning.
- Ansvarsfrihet beviljades för styrelse och VD.
- Bengt Kron, PwC, omvaldes som revisor till tiden intill nästa årsstämma.

Stockholm den 26e juli 2017

Jörgen Bender
Verkställande direktör

För ytterligare information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Jonas Sandberg
Tel: +46 (0) 701 800 500
E-post: jonas.sandberg@aligera.se