Aligera AB (publ) har tillsammans med Greenextreme AB genomfört optimeringsåtgärder på 2 av bolagets vindkraftverk. Dessa åtgärder och tester som nu har pågått under två månader har påvisat en produktionsförbättring med drygt 30 % genom ökad tillgänglighet och effektivitet i produktionen.

"Ifall samma resultat uppnås på bolagets övriga turbiner, så kommer produktionen för ett normalår att öka med totalt 20-25 miljoner kWh”, säger Jörgen Bender, VD i Aligera.

Under juli kommer ytterligare 5 verk genomgå samma optimeringsprogram som de första 2.

För ytterligare information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Jonas Sandberg
Tel: +46 (0) 701 800 500
E-post: jonas.sandberg@aligera.se