Första kvartalet 2017
  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 15,7 (0) mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,6 (0) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -4,1 (0) mkr.
  • Egen produktion inklusive produktionsgarantier uppgick till 24,3 (29,1) GWh.
  • Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm First North den 1 februari 2017.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för året.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,37kr

För ytterligare information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Jonas Sandberg
Tel: +46 (0) 701 800 500
E-post: jonas.sandberg@aligera.se