Vid årsstämma 2017-04-27 i Aligera AB beslöts bland annat följande;

Beslutspunkterna7 och 8, framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning, samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD bordlades till fortsatt stämma innan sommaren.

Till styrelseledamöter valdes;

Kristoffer Exander (Ordförande)
Jörgen Bender
Jonas Sandberg
Patrik Ryrberg

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen avseende emission av aktier enligt förslaget i kallelsen.

Stockholm den 27e april 2017.

Jörgen Bender
Verkställande direktör

För ytterligare information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Jonas Sandberg, IR Chef
Tel: +46 (0) 701 800 500
E-post: jonas.sandberg@aligera.se