Styrelseledamöterna Stefan Björk, Anders Hulegårdh och Bo Svefors har i samråd med huvudägarna i Aligera valt att avgå. Marknaden för vindkraft är ansträngd och Aligera har valt att stärka sin ledning för att möta kommande utmaningar genom att engagera Jonas Sandberg och Patrik Ryrberg som har mångårig erfarenhet av vindkraft. Huvudägarna har meddelat att de vid den ordinarie bolagsstämman den 27 april 2017 kommer föreslå att Jonas Sandberg och Patrik Ryrberg inträder i styrelsen.

Jörgen Bender tillträder som ny VD i Aligera och nuvarande VD, Kristoffer Löfgren, avgår. Jörgen har många års erfarenhet av att driva vindkraftsbolag och har varit verksam i Aligera i 8 år.

"Den nya ledningen och styrelsen i Aligera har gedigen och praktisk erfarenhet av vindkraft och jag har starkt förtroende för att de kommer att kunna proaktivt kunna bidra till verksamhetens utveckling och stärka bolagets förutsättningar att möta de utmaningar som Aligera står inför." säger Kristoffer Exander, styrelseordförande i Aligera.

För ytterligare information, var god kontakta

Jonas Sandberg, IR Chef
Tel: +46 (0) 701 80 05 00
E-post: jonas.sandberg@aligera.se