2017-03-16 Förnyelsebart är trenden - vinden är kraftkällan - Aligera är bolaget. Nu på fredag presenterar Aligera sin affärsmodell och spännande framtidsutsikter

Evenemanget
'Next Big Thing' är endast för speciellt inbjudna gäster genom
Blasieholmen Investment Group AB (BIG). Presentationen går att följa live via
Nyhetsbyrån Direkt och Financial Hearing med start kl 16.00.


För mer information, kontaktaJonas Sandberg, IR Chef

Tel: +46 (0) 701 80 05
00


E-post: jonas.sandberg@aligera.seDenna
information är sådan information som Aligera AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande
den 16 mars 2017 kl. 10:00 CET
.Om Aligera

Aligera AB (publ)
är ett infrastruktur bolag med spetskompetens inom förnyelsebarenergi.
Koncernen äger och investerar exklusivt i nyckelfärdiga
produktionsanläggningar. Aligera grundades 2009 med ambitionen att utveckla en
hållbar framtid genom produktion utav grön-energi. Koncernen värdesätter
transparens och vill investera tid och pengar för att bygga en god
vindkraftsportfölj med attraktiva vindlägen. Aligera AB's certified advisor är
FNCA Sweden AB.


Aligera AB, Grev
Turegatan 18, 114 46 Stockholm, org.nr 559026-8024


info@aligera.se
, www.aligera.se