2017-03-13 Förnyelsebara energibolaget Aligera AB (publ) (”Bolaget” eller ”Aligera”) expanderar sin organisation genom Jonas Sandberg i befattningen som informationsansvarig. Jonas kommer, vid sidan av VD Kristoffer Löfgren, vara bolagets ansikte utåt och fyller en funktion som tidigare ej existerat i bolaget.

Jonas blir ett välbehövligt tillskott i denna viktiga funktion så att vi på ett korrekt och konsekvent sätt kan kommunicera med marknaden, säger Kristoffer Löfgren, VD för Aligera AB.

Vid sidan av sin nya roll är Jonas bland annat medgrundare till teknikbolaget Qamcom Technology AB och innehar även en tjänst som affärsrådgivare på Chalmers Ventures AB. Jonas har tidigare arbetat som operationellt ansvarig i Aligera och har god kännedom om bolagets verksamhet.

Jag har noga följt utvecklingen av Aligera och ser stor potential framöver, samtidigt som jag kan fylla ett tomrum där vi måste bli mycket bättre på att kommunicera aktiviteter, men även kunna förklara bolagets unika situation i en bransch som karaktäriserats av stor turbulens de senaste åren, säger Jonas Sandberg.

Tjänsten tillsätts med omedelbar verkan.

För ytterligare information, var god kontakta

Kristoffer Löfgren, VD
Tel: +46 (0)708-61 49 68
E-post: kristoffer.lofgren@aligera.se

Jonas Sandberg, IR Chef
Tel: +46 (0) 701 80 05 00
E-post: jonas.sandberg@aligera.se