Fjärde kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 13,6 mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,8 mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,3 mkr.
 • Egen produktionen inklusive produktionsgarantier uppgick till 25,6 (21,4) GWh.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för året.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,27kr
 • Slitevind AB genomförde en nyemission. Aligera Holding AB försvarade sin position samt ökade innehav till totalt cirka 22 %.
 • Aligera AB’s aktie listades på Nasdaq first north 1 februari 2017.
 • Apportemission om 15,6mkr genomfördes, och nytt moderbolag i koncern.

Jämförelsesiffror för Q4 2015 finns ej då det är en ny koncern

Helåret 2016

 • Nettoomsättningen under året uppgick till 60,4 (66,8) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 32,7 (46,1) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -27,1 (-8,8) mkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning är negativt
 • Egen produktionen inklusive produktionsgarantier uppgick till 92,8 (102,0) GWh.

För ytterligare information, var god kontakta

Kristoffer Löfgren, VD
Tel: +46 (0)708-61 49 68
E-post: kristoffer.lofgren@aligera.se