Aligera 2017

VD Kristoffer Löfgren berättar om Aligeras verksamhet

VD Kristoffer Löfgren berättar om Aligeras verksamhet (kortversion)