Kristoffer Exander

Arbetande styrelseordförande

Född: 1974

Utbildning:

Annan väsentlig erfarenhet: Engagerad i fler­talet vindprojekt sedan 2006, ansvarig för ­projektering, försäljning samt drift och service. Tidigare erfarenheter från fastighetsutveckling.

Aktieinnehav: 69 613 A-aktier och 626 504 B-aktier (direkt och indirekt ägande via Exander Holding AB i vilket Kristoffer Exander har ett innehav om 100 procent samt via tre minder­åriga barn). Kristoffer Exander har ett innehav om 9 procent i GreenExtreme AB och 34 procent i 9119 Enterprise AB, dessa två bolags aktieinnehav i Bolaget omfattas inte av redovisat aktieinnehav för Kristoffer Exander.

Optionsinnehav: Inget.

 

Jörgen Bender

Ledamot

Född: 1962

Utbildning: Civilekonom

Annan väsentlig erfarenhet: Grundare av Greenextreme AB samt Aligera AB. Serieentreprenör, Ekonomichef, Erling Persson AB, Koncernkontroller, Nära Kroppen AB, CFO New Wave Group AB.

Aktieinnehav: 546 350 A-aktier och 4 917 156 B-aktier (direkt och indirekt ägande via 9119 Enterprise AB i vilket Jörgen Bender har ett innehav om 65 procent och i 2.0 Dynamic AB i vilket Jörgen Bender har ett innehav om 51 procent). Jörgen Bender har ett innehav om 42 procent av aktierna i GreenExtreme AB, detta bolags aktieinnehav i Bolaget omfattas inte av redovisat aktieinnehav för Jörgen Bender.

Optionsinnehav: Inget.

 

Jonas Sandberg

Ledamot

Född: 1972

Utbildning: IHM Business School.

Annan väsentlig erfarenhet: Grundare av Qamcom Technology AB. Serieentreprenör. Affärsrådgivare Chalmers Ventures AB. Affärsutveckling Ericsson.

Aktieinnehav: 52 409 A-aktier och 471 683 B-aktier genom Qamcom Technology AB.

Optionsinnehav: Inget.

 

Patrik Ryrberg

Ledamot

Född: 1981

Utbildning: IHM Business School.

Annan väsentlig erfarenhet: Aktiv under 7 år i vindkraftbranschen inom försäljning, marknadsföring och numer ansvarig för drift och underhåll på Greenextreme AB.

Aktieinnehav: 11 099 A-aktier.

Optionsinnehav: Inget.