Kristoffer Exander

Arbetande styrelseordförande

Född: 1974

Utbildning:

Annan väsentlig erfarenhet: Engagerad i fler­talet vindprojekt sedan 2006, ansvarig för ­projektering, försäljning samt drift och service. Tidigare erfarenheter från fastighetsutveckling.

Aktieinnehav: 69 613 A-aktier och 626 504 B-aktier (direkt och indirekt ägande via Exander Holding AB i vilket Kristoffer Exander har ett innehav om 100 procent samt via tre minder­åriga barn). Kristoffer Exander har ett innehav om 9 procent i GreenExtreme AB och 34 procent i 9119 Enterprise AB, dessa två bolags aktieinnehav i Bolaget omfattas inte av redovisat aktieinnehav för Kristoffer Exander.

Optionsinnehav: Inget.

 

Anders Hulegårdh

Ledamot

Född: 1978

Utbildning: Jur.kand. vid Handelshögskolan i Göteborg 2002, Göteborgs universitet. Studier i företagsekonomi, Göteborgs universitet.

Annan väsentlig erfarenhet: Partner på ­Advokatfirman Delphi. Medlem av Sveriges Advokatsamfund. Specialist inom bl.a. energi- och naturresurser samt fastighet och entreprenad.

Aktieinnehav: Inget.

Optionsinnehav: Inget.

 

Jörgen Bender

Ledamot

Född: 1962

Utbildning: Civilekonom

Annan väsentlig erfarenhet: Grundare av Greenextreme AB samt Aligera AB. Serieentreprenör, Ekonomichef, Erling Persson AB, Koncernkontroller, Nära Kroppen AB, CFO New Wave Group AB.

Aktieinnehav: 546 350 A-aktier och 4 917 156 B-aktier (direkt och indirekt ägande via 9119 Enterprise AB i vilket Jörgen Bender har ett innehav om 65 procent och i 2.0 Dynamic AB i vilket Jörgen Bender har ett innehav om 51 procent). Jörgen Bender har ett innehav om 42 procent av aktierna i GreenExtreme AB, detta bolags aktieinnehav i Bolaget omfattas inte av redovisat aktieinnehav för Jörgen Bender.

Optionsinnehav: Inget.

 

Stefan Björk

Ledamot

Född: 1955

Utbildning:

Annan väsentlig erfarenhet: Ägare och styrelseordförande i Greencarrier AB samt grundare av Greencarrier Group AB.

Aktieinnehav: 18 497 A-aktier och 166 477 B-aktier.

Optionsinnehav: Inget.

Övriga relevanta innehav: Innehav om 4 000 000 sek i obligation utfärdad av Aligera Holding AB (publ) inköpt via Pareto Securities AB den 22 november 2016 samt ägare av 50 % av ett vindkraftverk via Topsoil AB tillsammans med Aligera Vind Ett AB.

 

Bo Svefors

Ledamot

Född: 1951

Utbildning: Civilekonom

Annan väsentlig erfarenhet: Arbetar som managementkonsult i Svefors Concept AB och har bl. a. varit VD för Brindfors Annonsbyrå AB och Senior Executive Vice President OMX, ­Marketing and Communications.

Aktieinnehav: Inget.

Optionsinnehav: Inget.