Jörgen Bender

Verkställande direktör

Född: 1962

Utbildning: Civilekonom

Annan väsentlig erfarenhet: Grundare av Greenextreme AB samt Aligera AB. Serieentreprenör, Ekonomichef, Erling Persson AB, Koncernkontroller, Nära Kroppen AB, CFO New Wave Group AB.

Aktieinnehav: 546 350 A-aktier och 4 917 156 B-aktier (direkt och indirekt ägande via 9119 Enterprise AB i vilket Jörgen Bender har ett innehav om 65 procent och i 2.0 Dynamic AB i vilket Jörgen Bender har ett innehav om 51 procent). Jörgen Bender har ett innehav om 42 procent av aktierna i GreenExtreme AB, detta bolags aktieinnehav i Bolaget omfattas inte av redovisat aktieinnehav för Jörgen Bender.

Optionsinnehav: Inget.

 

Claes Hasselund

CFO

Född: 1968

Utbildning: Auktoriserad redovisnings­konsult (SRF).

Annan väsentlig erfarenhet: Har arbetat som auktoriserad redovisningskonsult i 20 år.

Aktieinnehav: 740 A-aktier och 6 659 B-aktier (indirekt ägande via Hassellund Ekonomi­konsult AB i vilket Claes Hassellund har ett innehav om 100 procent).

Optionsinnehav: Inget.

 

Tobias Hülder

Service och underhåll

Född: 1986

Utbildning: Gymnasial.

Annan väsentlig erfarenhet: Tobias har under de 10 senaste åren arbetat som servicetekniker inom vindkraft. Detta har gett honom djup praktisk kunskap inom, mekanik, el och IT-system på vindkraftverk.

Aktieinnehav: Inga.

Optionsinnehav: Inget.