Jörgen Bender

Verkställande direktör

Född: 1962

Utbildning: Civilekonom

Annan väsentlig erfarenhet: Grundare av Greenextreme AB samt Aligera AB. Serieentreprenör, Ekonomichef, Erling Persson AB, Koncernkontroller, Nära Kroppen AB, CFO New Wave Group AB.

Aktieinnehav: 546 350 A-aktier och 4 917 156 B-aktier (direkt och indirekt ägande via 9119 Enterprise AB i vilket Jörgen Bender har ett innehav om 65 procent och i 2.0 Dynamic AB i vilket Jörgen Bender har ett innehav om 51 procent). Jörgen Bender har ett innehav om 42 procent av aktierna i GreenExtreme AB, detta bolags aktieinnehav i Bolaget omfattas inte av redovisat aktieinnehav för Jörgen Bender.

Optionsinnehav: Inget.

 

Claes Hasselund

CFO

Född: 1968

Utbildning: Auktoriserad redovisnings­konsult (SRF).

Annan väsentlig erfarenhet: Har arbetat som auktoriserad redovisningskonsult i 20 år.

Aktieinnehav: 740 A-aktier och 6 659 B-aktier (indirekt ägande via Hassellund Ekonomi­konsult AB i vilket Claes Hassellund har ett innehav om 100 procent).

Optionsinnehav: Inget.

 

Kristoffer Exander

Arbetande styrelseordförande

Född: 1974

Utbildning:

Annan väsentlig erfarenhet: Engagerad i ­flertalet vindprojekt sedan 2006, ansvarig för projektering, försäljning samt drift och ­service. Tidigare erfarenheter från fastighetsutveckling.

Aktieinnehav: 69 613 A-aktier och 626 504 B-aktier (direkt och indirekt ägande via Exander Holding AB i vilket Kristoffer Exander har ett innehav om 100 procent samt via tre minderåriga barn). Kristoffer Exander har ett innehav om 9 procent i GreenExtreme AB och 34 procent i 9119 Enterprise AB, dessa två bolags aktieinnehav i Bolaget omfattas inte av redovisat aktieinnehav för Kristoffer Exander.

Optionsinnehav: Inget.