Kristoffer Löfgren

Extern verkställande direktör

Född: 1975

Utbildning: BA in International Business, J&W University Providence RI USA.

Annan väsentlig erfarenhet: Erfarenhet av förvärvsfinansiering av företag & fastigheter med tidigare anställning på GE, Ålandsbanken, DnB Bank och Catella Gruppen.

Aktieinnehav: 4 316 A-aktier och 38 845 B-aktier (indirekt ägande via Madington Capital AB i vilket Kristoffer Löfgren har ett innehav om 100 procent).

Optionsinnehav: Inget.

 

Claes Hasselund

CFO

Född: 1968

Utbildning: Auktoriserad redovisnings­konsult (SRF).

Annan väsentlig erfarenhet: Har arbetat som auktoriserad redovisningskonsult i 20 år.

Aktieinnehav: 740 A-aktier och 6 659 B-aktier (indirekt ägande via Hassellund Ekonomi­konsult AB i vilket Claes Hassellund har ett innehav om 100 procent).

Optionsinnehav: Inget.

 

Kristoffer Exander

Arbetande styrelseordförande

Född: 1974

Utbildning:

Annan väsentlig erfarenhet: Engagerad i ­flertalet vindprojekt sedan 2006, ansvarig för projektering, försäljning samt drift och ­service. Tidigare erfarenheter från fastighetsutveckling.

Aktieinnehav: 69 613 A-aktier och 626 504 B-aktier (direkt och indirekt ägande via Exander Holding AB i vilket Kristoffer Exander har ett innehav om 100 procent samt via tre minderåriga barn). Kristoffer Exander har ett innehav om 9 procent i GreenExtreme AB och 34 procent i 9119 Enterprise AB, dessa två bolags aktieinnehav i Bolaget omfattas inte av redovisat aktieinnehav för Kristoffer Exander.

Optionsinnehav: Inget.