2016

Förvärv av aktier i Slitevind AB (20%).

2015

Obligationen listas på Nasdaq, rekrytering av extern VD, flytt av huvudkontoret till Stockholm.

2014

Emittering av obligation, förvärv av vindkraftverk med en total effekt om 32MW.

2013

Förvärv av vindkraftverk med en total effekt om 14MW.

2011

Första förvärven av vindkraftverk.

2009

Aligera grundas av Jörgen Bender.