Affärsmodellen består av tre ben, förvärv av driftsatta och nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar, effektiv och stabil produktion av el, samt försäljning av el, elcertifikat och ursprungsgarantier. Intäkterna genereras huvudsakligen genom försäljning av el, elcertifikat och ursprungsgarantier.