Aligera är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Ambitionen är att vara en aktiv kraft i utvecklingen och konsolideringen av den svenska vindkraftmarknaden. Det operativa målet är att bli störst i Sverige inom förnybar elproduktion.

Aligera grundades 2009. Sedan dess har verksamheten successivt utvecklats och i slutet av oktober 2016 bestod portföljen av 16 hel- eller samägda vindkraftverk med en total effekt om 38,5 MW och en årlig produktion om 104 GWh. Därutöver har Aligera även en ägarandel om cirka 20 procent i Slitevind AB, som har en egen produktion om cirka 150 GWh.

I Aligeras affärsmodell balanseras en offensiv förvärvsstrategi med en hög grad av riskminimering – allt i syfte att skapa stabilt och långsiktigt aktieägarvärde i form av värdetillväxt.

Aligera fokuserar helt på produktion och försäljning av el, elcertifikat och ursprungsgarantier. Ingen verksamhet bedrivs inom projektutveckling, projektering eller byggnation av vindkraftverk eller vindkraftparker. Service, drift och underhåll är utlagt på Green Extreme AB och driftsbolag som ägs tillsammans med externa parter, vilket säkerställer hög kostnadseffektivitet och samtidigt möjliggör en liten men fokuserad egen organisation.