Aligera Holding AB (publ) har emitterat en obligation av ett värde till 500Mkr, obligationen löper ut den 7 maj 2019. En fristående, ej vinstdrivande organisation (CICERO), har utfört en granskning och ‘second opinion’ utav obligation och deklarerat vår gröna stämpel, vilket är ett krav för att bli listad på Nasdaq OMX Sustainable Bond List. (ISIN:SE0005933231).

För mer information om Nasdaq Sustainable Bond List:

Sustainable Bonds – Pricing & Turnover
Sustainable Bonds – Nasdaq OMX